Constel·lacions astronòmiques

Constel·lacions Familiars a Reus.

Des de que naixem, tots estem connectats amb una família; amb una xarxa familiar. Tots els membres de la família, inclòs els que estan absents per mort o per separació, estan energèticament presents i pertanyen al sistema familiar.

El sistema està estructurat sota un Ordre Major, una consciència comú, una Ànima Familiar que és responsable de mantenir l’equilibri de tots els membres que integren la família, tenint en compte els drets de cadascun.

Els secrets de família, és a dir, la dinàmica oculta, com per exemple: morts o assumptes tràgics o algú que va ser menyspreat o oblidat, o que va morir jove, són fets que passen a formar part de la consciència familiar.

Aquests fets són inconscientment assimilats i representats posteriorment per un altre membre del sistema familiar qui, de vegades sense saber-ho, recordarà allò que va ser ignorat o retirat del conscient familiar, identificant-se amb aquest.

Aquestes implicacions poden manifestar-se en la persona afectada a través de malalties físiques, trastorns emocionals o de relació, incapacitat a la feina, etc.

Constel·lacions
Constel·lacions

Constel·lacions Familiars a Tarragona.

Les constel·lacions familiars són una representació espacial d’un conflicte que ens ajuda a comprendre d’una forma clara i ràpida les dinàmiques, implicacions, que mantenen els problemes.

Durant aquesta representació ens apareixen solucions que ens porten a trobar l’equilibri i el benestar personal.
Els resultats de treballar amb les constel·lacions són visibles en una sola sessió.