Curs de creixement personal per joves

Presentació

Aquest curs està dirigit a joves de 18 a 24 anys. Consta de tres cursos diferents, a cada trimestre s’ofereix un curs on els joves poden treballar diferents aspectes que es descriuen a continuació:

Curs 1: Identitat, autoestima i relacions

Aquesta és una proposta per donar resposta a les preguntes: Qui sóc? Quin valor em dono? Com son les meves relacions? Tres qüestions clau que apareixen durant la transició de l’adolescència a l’etapa adulta.

Objectiu principal:
Aquest curs vol ser una oportunitat per ordenar i aclarir quin futur es vol traçar, de quina manera es vol recórrer i com es desitja ser acompanyat.

Curs 2: Regulació emocional, gestió de la ràbia, recursos i fortaleses

La por, la tristesa i la ràbia són emocions difícils de regular i malgrat tot si no ho fem influeixen amb força sobre les decisions que prenem i la mirada que tenim cap a nosaltres mateixos. Evitem, reprimim o explotem?

Objectiu principal:
Aquest curs és la porta cap a un conjunt de recursos per aprendre a conviure en equilibri amb les pròpies emocions i les dels altres.

Curs 3: Relació amb el cos, primers vincles i sexualitat

Saber observar i interpretar el propi cos, és una eina a favor per trobar l’origen del malestar i poder manegar-lo abans de que aquest ho faci amb nosaltres.

Objectiu principal:
Aquest curs està dedicat al treball profund sobre el cos: el seu llenguatge, la seva història, els seus desitjos i necessitats. Una oportunitat de reconciliació amb un cos lliure d’imposicions, exigències i restriccions.

Metodologia:

Els cursos es poden cursar per separat i tots segueixen el mateix format. Cada curs té un total de 6 sessions (30h), dos dissabtes al mes de 10 a 15h, durant 3 mesos.
Curs 1: Octubre, novembre i desembre.
Curs 2: Gener, febrer i març.
Curs 3: Maig, juny i juliol.
Les sessions es realitzen en grups reduïts amb un màxim de 8 membres.

A càrrec:

Clàudia Moragas Fernández

Adreçat a:

A qualsevol jove d’entre 18 a 24 anys que vulgui aconseguir canvis profunds en el seu interior cap a les àrees esmentades i que desitgi gaudir d’una espai cuida’t, íntim i segur per compartir amb els seus iguals.

Inversió:

Cada sessió té un cost de 55€.