Dansa moviment teràpia a Reus

Què és la Dansa Moviment Teràpia (DMT)?

“La DMT és l’ús psicoterapèutic de la dansa i el moviment en un procés que té com a propòsit promoure la integració psicofísica de l’individu”. (Stanton Jones, 1992).

La DMT és una psicoteràpia basada en teories psicodinàmiques i pertany al grup de les Art Teràpies com la música, el drama o l’art teràpia.

Es centra en la connexió entre el moviment i l’emoció, i treballa amb el cos i el seu propi llenguatge: el moviment corporal pot provocar canvis en les esferes psicològiques i emocionals de la persona.


Es basa en quatre principis bàsics:

  • El reconeixement del valor terapèutic de l’activitat expressiva i creativa.
  • La relació cos-ment.
  • El caràcter expressiu i comunicatiu del moviment.
  • La relació terapèutica.
Dansa moviment terapia Reus

La DMT combina aspectes creatius i expressius per tal d’afavorir el procés psicoterapèutic i així assolir la integració física i psíquica de la persona, és a dir, establir una connexió entre les experiències emocionals, les corporals i les psíquiques.

S’empra el moviment per a conèixer i explorar noves formes de ser i de sentir, i per apropar-se a sentiments que no poden ser expressats verbalment.

No es dirigeix ni es recomana quines emocions s’han d’expressar, ni s’ensenya tècniques de dansa o com cal moure’s.

La DMT pot ser un suport important a aquelles persones que tenen dificultats per a expressar-se a nivell verbal, ja que a través del cos, el moviment, la música i la relació terapèutica, es poden trobar altres llenguatges i formes de comunicació. Aquest tipus de teràpia comença allà on les paraules s’han acabat, o on aquestes mai han arribat a estar.

El terapeuta interpreta el moviment i la manera a través de la qual la persona s’expressa, mitjançant les seves qualitats en el ritme, espai, pes, temps i fluir, a més de tenir en compte el contingut simbòlic latent en cada gest i moviment.

dansa moviment terapia

L’Art al servei de la persona i la seva salut.

 Els seus objectius principals són:

  • Unir els aspectes psicològics i físics de l’experiència emocional a través del moviment.
  • Prestar atenció als aspectes creatius de l’inconscient, com a símbol de les emocions expressades a través del moviment.
  • Connectar moviments i imatges.
  • Emprar la creativitat per a potenciar la salut psicològica.
  • Fer conscient el contingut de l’inconscient i integrar-lo en la consciència.

 Es dirigeix a adults, nens i adolescents que:

  • Vulguin aprofundir en el seu coneixement i creixement personal.
  • Necessitin superar algun tipus de dificultat emocional, psicològica o física.
  • Pateixin algun tipus de trastorn mental, sensorial, emocional o motriu.

 Les sessions poden ser individuals o grupals.