EMDR Reus

EMDR

Què vol dir EMDR?

El trauma es defineix com “el resultat de la exposició a un esdeveniment estressant inevitable que sobrepassa els mecanismes d’afrontament de la persona”.

EMDR és un acrònim de Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Dessensibilització y Reprocessament mitjançant moviments oculars). Però ni l’únic objectiu és la dessensibilització (també procura reestructurar cognitivament les creences disfuncionals i tornar a elaborar l’experiència del trauma) ni s’utilitzen exclusivament els moviments oculars (existeixen altres tipus d’estimulació).

El EMDR es proposa com una tècnica terapèutica per a persones que pateixen algun quadre simptomatològic de l’espectre de l’estrès posttraumàtic i és una teràpia basada en l’evidencia i àmpliament investigada.

EMDR Reus

Aquesta tècnica pretén ajudar al cervell a fer una cosa que sap fer per ell mateix, però que no va poder-ho fer en aquella situació. El sistema nerviós disposa de mecanismes per processar i integrar el que succeeix, incloent experiències estressants i difícils. Però determinats esdeveniments més intensos i complexes poden deixar una petjada que pot quedar-se estancada i bloquejar al sistema nerviós, quedant-se el record emmagatzemat sense processar i generant dificultats psicològiques, símptomes i malestar en el present.

L’EMDR ajuda al cervell a desbloquejar i processar aquests records i permet que es reprengui el procés de curació natural que va quedar interromput. L’experiència es segueix recordant, però les respostes de lluita, fugida o congelació associades a l’esdeveniment passat es resolen.