Logopedia infantil Reus

Logopèdia a Reus

Què és la Logopèdia?

La logopèdia és una professió sanitària que s’ocupa de la prevenció, detecció, avaluació, diagnòstic i tractament de les alteracions de la comunicació. Aquestes poden comprometre la comprensió i l’expressió verbal, oral i escrita, així com d’altres formes de comunicació no verbal. A més a més, també realitza un abordatge dels desequilibris miofuncionals orofacials que poden comprometre la succió, la respiració, la deglució, la masticació i la fonoarticulació des del naixement fins a l’edat adulta.

Tenint en compte que la millor experiència d’aprenentatge és a partir del joc, fem que treballar tots els següents aspectes sigui divertit, funcional i adequat a l’edat cronològica del nen/a. Així doncs, a partir d’un diagnòstic i d’una valoració específica podrem obtenir i fer un correcte abordatge del cas amb uns objectius d’intervenció específics per a cada infant.

Logopedia infantil Reus
Logopedia infantil Reus

Beneficicis de la Logopèdia.

A Nou Espiral, partim de que les nostres sessions es creen a través del joc, el vivencial i el tangible. Oferim prevenció, diagnòstic i tractament de:

  • Dificultats d’articulació (dislàlies)
  • Retards o trastorns de llenguatge (TDL)
  • Trastorns del ritme i la fluència (disfèmia)
  • Disfuncions orofacials (deglució atípica, respiració oral…)
  • Infants amb NEE
  • Funcions executives (alteracions en la memòria, atenció, raonament…)

Per últim, creiem que és molt important tenir present el rol de la família i la implicació durant la intervenció, ja que aquests tindran un paper fonamental en el desenvolupament i evolució de l’infant.