Mindfulness Reus

Mindfulness a Reus

Què és el Minfulness?

MINDFULNESS és la traducció anglesa de “sati” de la llengua palí i significa “atenció conscient”.

En català s’ha arribat al consens de traduir-ho com a “conciència plena”. El Mindfulness prové del budisme therevada, difós pel buda Shakyamuni fa 2500 anys, a l’Asia meridional i sudoriental en un ambient tant monàstic com laic.

El Mindfulness és una forma de meditació entre totes les que s’han desenvolupat al llarg del temps però a diferència de la meditació més clàssica, no implica una reflexió, només experimentar, notar, sentir,… sense anar més enllà. El Mindfulness està en contacte amb la realitat present i canviant.

L’observació atenta i conscient que ens permet la pràctica del Mindfulness, aconsegueix desemmascarar els automatismes i promoure el canvi i amb ell, la millora del nostre estil global de vida.

Mindfulness Reus

El contrari a Mindfulness és funcionar amb esquemes i idees preconcebudes, judicis,… i no, observar les coses, sinó interpretar-les. Amb el Mindfulness no es pretén aconseguir un estat de relaxació o evadir-nos de res, sinó un estat d’atenció serena, sense tensió ni alerta, deixant córrer senzillament aquells pensaments i emocions que apareixen, sense jutjar-los o intentar modificar-los, només observant-los.

Mindfulness Reus

Com pot ajudar el Mindfulness?

 

COM ARRIBA AQUÍ?

A la dècada dels 70, la Psicologia es comença a interessar pel Mindfulness. El responsable de la seva divulgació a Occident és un monjo budista Thich Nhat Hanh, vietnamita que es va establir a França exiliat.

Una mica més tard, John Kabat-Zinn des de la medicina del comportament elabora un Programa de Reducció de l’Estrès i de Relaxació en el Centre Mèdic de la Universitat de Massachusetts. Aquest programa ja utilitza el Mindfulness com a tècnica de reducció de l’estrès i s’aplica a persones amb dolor i estrès crònic.

John Kabat-Zinn ens diu que la ment i el cos es troben íntimament relacionats. No hem de tractar només la “malaltia” sinó també a la persona que la pateix, ajudant-la a ser més conscient de com es relaciona amb el seu patiment, a centrar la seva atenció en com la viu, la sent i actua per, d’aquesta manera potenciar els seus propis mecanismes d’autoregulació.

En el moment actual les teràpies de tercera generació incorporen el model “d’acceptació”, ja que consideren que no tot es pot canviar a la vida d’una persona i en aquests casos la intervenció més útil és la d’ensenyar a la persona a aprendre a viure amb el que té.

El Mindfulness és una tècnica terapèutica que promou l’acceptació i la serenitat davant de tot el que canvia contínuament, com el dolor, allò agradable, allò desagradable, la sort, la desgracia…

Mindfulness Reus

QUINS BENEFICIS TÉ?

Amb la pràctica del Mindfulness s’exerciten tots els sentits. És un treball “de fora cap endins”, inductiu i empíric. Es tracta de captar tot el que puguem a través dels nostres canals de percepció sense afegir-hi res nou o preconcebut. D’aquesta manera reforcem els canals d’entrada, que amb el temps perden funcionalitat pel protagonisme que ha adquirit els processos mentals deductius.

A més dels cinc sentits, hi ha tres vies d’entrada més:

    • La interocepció o la percepció de les sensacions corporals internes
    • La percepció d’intencions o emocions en els altres, percepció interpersonal
    • La percepció de la nostre ment.

Cadascún d’aquests tipus de percepció està relacionat amb l’activació de diferents zones del nostre cervell. La interocepció està relacionada amb l’escorça somatosensorial i la ínsula del cervell. La percepció interpersonal està relacionada amb les neurones mirall i el còrtex prefrontal. Els cinc sentis està relacionats amb el còrtex posterior.

Amb la pràctica del Mindfulness s’estimulen i activen especialment aquestes vuit vies d’entrada d’estimulació, amb la conseqüent activació de les àrees cerebrals implicades.

Diversos estudis científics assenyalen els efectes beneficiosos com per exemple estats afectius més positius, major habilitat per afrontar estats d’ànim negatius, augment de la producció d’anticossos i per tant, reforç del sistema immunitari, es desenvolupa la empatia i la compassió.

En aquestes alçades és innegable que la pràctica regular del Mindfulness pot produir canvis a llarg termini en algunes zones cerebrals que estan relacionades en processis superiors d’integració de la informació i que acabaran influint en canvis de conducta i d’actituds de la persona.

Per tot això, en podem deduir l’interès del Mindfulness a nivell terapeùtic i també educatiu.