Psicologia gent gran

Psicologia per a gent gran

Maduresa, regressió o una forma diferent d’afrontar la vida.

La majoria de gent espera que l’experiència de la vida els hi ensenyarà a ser forts des d’un punt de vista emocional, la capacitat per afrontar millor les adversitats i les pèrdues que constitueixen el preu d’estar vius. Però la realitat resulta ser força diferent i cap estudi mai ha demostrat que l’experiència de vida porti implícita maduresa.

L’atenció psicològica a les persones d’edat avançada, no ha estat suficientment tinguda en consideració, creient en molts casos que les intervencions rarament produïen canvis significatius en els pacients.

I l’única cosa certa és que les persones grans tenen les mateixes necessitats que les que són més joves.

psicologia gent gran Reus
psicologia gent gran Reus

Els traumes, la culpa i els dols no elaborats constitueixen l’eix del patiment emocional de totes les persones. En les persones d’edat avançada l’increment de pèrdues associades tant amb l’edat (capacitats físiques i intel·lectuals) com pel fet d’haver-ne patit un major nombre a l’haver viscut més anys, converteix a aquest col·lectiu de persones en un grup especialment vulnerable.

Volem ajudar-te a comprendre millor els canvis que es produeixen durant l’envelliment, detectant aquelles necessitats que poden sorgir per aconseguir major benestar emocional i satisfacció vital.

Des de Nou Espiral treballem des de la dignitat i el respecte a la persona gran, enfocant-nos en el model d’Atenció Centrada en la Persona (ACP), posant èmfasis en les fortaleses i punts forts i oferint un espai que posa la mirada a tots els valors, desitjos, emocions, necessitats i projectes de vida que puguin sorgir, empoderant a la persona per a enfortir el seu potencial, el control i la capacitat de decisió, així com la participació en la planificació, intervenció i valoració del seu procés d’intervenció.

Els anys d’experiència donant una atenció personalitzada a persones d’edat, constitueixen l’esperit del treball terapèutic que oferim des de Nou Espiral.

Des de Nou Espiral t’oferim:

  • Un espai i un temps per a poder compartir el teu estat i el teu dolor, oferint-te eines que permetin brindar-te major benestar.
  • Acompanyament en els processos de dol, els canvis vitals i transcendentals.
  • Gestió emocional davant de la malaltia.
  • Intervencions conductuals: Estimulació cognitiva per a persones amb o sense deteriorament cognitiu que per mantenir o potenciar el funcionament cognitiu general, Teràpia de reminiscència, Intervencions per a problemes de son.
  • Treballem des del Model d’Atenció Centrada en la Persona, eliminant estigmes i discriminacions, i lluitant pels drets de les persones grans de manera que s’enforteixi el seu potencial i se’n fomenti l’autonomia.
  • Aconseguir un envelliment exitós que neix com a conseqüència del procés d’adaptació que ocorre al llarg de la vida, a través del qual la persona aconsegueix un òptim funcionament físic, cognitiu, emocional-motivacional y social.
  • Suport emocional als familiars de persones amb demència. Volem oferir-te recolzament, assessorament i educació en les situacions d’atenció a persones amb demència per pal·liar l’estrès i les conseqüències físiques i psicològiques negatives que en pogueren derivar, relacionades amb el concepte de “carrega del cuidador”. Partim de la premissa de que és necessari aprendre a cuidar-nos per a poder cuidar.