Psicologia adults Reus

Psicoteràpia individual

Psicòlegs a Reus.

La psicoteràpia és un procés de comunicació entre el psicoterapeuta i la persona que acudeix a consultar-lo, que es dóna amb el propòsit de millorar la qualitat de vida d’aquest últim, a través d’un canvi en la seva conducta, actituds, pensaments o relacions.

Psicoteràpia, per tant, és tot tractament de naturalesa psicològica que, a partir de manifestacions psíquiques o físiques del sofriment humà, promou l’assoliment de canvis o modificacions del comportament, l’adaptació a l’entorn, la salut psíquica i física, la integració de la identitat psicològica i el benestar bio-psico-emocional de les persones i grups tals com la parella o la família.

Les intervencions psicoterapèutiques persegueixen la reducció o eliminació dels símptomes, a través de la modificació de patrons emocionals, cognitius, conductuals, interpersonals o dels sistemes en els quals viu immersa la persona.

Psicoteràpia a Reus.

Existeixen diversos models i escoles psicoterapèutiques, Nou Espiral ofereix als seus clients una selecció especialment escollida d’aquelles que després d’anys d’experiència han resultat ser molt beneficioses i eficaces.

Al llarg de més de 25 anys de pràctica clínica i constant formació, els diferents professionals que composen l’equip de Nou Espiral han desenvolupat estratègies d’intervenció psicoterapèutica que s’han demostrat molt valuoses pels pacients als quals atenen. Aquests models de treball són el resultant d’una extensa síntesi d’estratègies i recursos que ha donat lloc a un sistema Global i Integrador, on es contempla a la persona com un tot físic, psíquic i emocional.

Som professionals de diferents edats i especialitzacions la qual cosa ens permet oferir tractaments de qualitat a les diferents demandes que una societat diversa i hetereogènia ens planteja.

Els tractaments combinen espais de paraula a més d’un ampli ventall d’exercicis i propostes, adreçades al reeqilibri i curació de la persona.

Tractaments Psicòlogics

 • Psicoteràpia individual.
 • Teràpia de parella.
 • Teràpia del dol.
 • Teràpia basada en Intel·ligència Emocional.
 • Tractaments de pors i fòbies.
 • Desensibilització sistemàtica.
 • Tractament per a víctimes de mobbing.
 • Tractament per a víctimes de violència de gènere.
 • Tractament per a víctimes d’abusos sexuals.
 • Tractament d’addiccions.
 • Tractament del trauma.
 • Tractament per a la baixa autoestima.
 • Tractament per a la depressió.
 • Tractament per l’ansietat i l’estrès.
 • Tècniques de Relaxació.
 • Tractament per al trastorn bipolar.
 • Tractament del trastorn d’estrès posttraumàtic.
 • Intervenció psicològica en cures pal·liatives i càncer.