Psicoteràpia infantil i juvenil

Psicoteràpia Infantil i Juvenil a Reus.

Les etapes de la infància i l’adolescència són moments crucials en els que es viuen experiències i es donen circumstàncies que poden trasbalsar, amoïnar o provocar desajustos en els nens i els joves.

Són moments complexos i alhora cabdals en el desenvolupament de la personalitat, l’afiançament de les habilitats socials i relacionals, l’enfortiment dels llaços familiars i el desenvolupament de les capacitats cognitives.

A Nou Espiral tenim en compte el moment evolutiu en el que es troba cada infant o jove, és a dir, les característiques, peculiaritats i particularitats de cada una de les etapes del desenvolupament infantil i juvenil. Escoltem les demandes, necessitats i dificultats de pares i / o fills, reconeixent alhora tot allò que està preservat, tot allò que ja funciona per, a partir d’aquí, construir una relació terapèutica que ajudi als nens i joves a entendre, acceptar i superar les seves dificultats siguin de l’àmbit que sigui.

Psicoteràpia Infantil i Juvenil a Reus

A Nou Espiral oferim un espai psicoterapèutic per a infants i joves que pateixen dificultats o trastorns emocionals, conductuals, psicològics o d’aprenentatge.

Entenem el tractament de la persona com un procés multidisciplinari, en el que abordem cada cas des d’un punt de vista global per tal de poder aportar les millors solucions en cada moment del procés terapèutic.

Les tècniques, eines, recursos, metodologies de treball i intervenció són diverses i s’apliquen en funció del cada cas i del moment del procés terapèutic en el que cada persona es troba: ús de la paraula, del moviment, relaxacions, visualitzacions, representacions plàstiques, respiració, joc…

Paral·lelament, creiem en el treball en equip amb els pares que són qui més coneixen el seu fill. Per aquest motiu al llarg del procés terapèutic del nen o jove, trobem espais per compartir amb els pares dubtes, preocupacions, pors, avenços, millores…a la vegada que intentem respondre preguntes i resoldre situacions que els amoïnen.

Psicoteràpia Infantil i Juvenil a Reus

Una Intervenció Integral.

A Nou Espiral l’abordatge terapèutic de l’infant i jove es fa des de l’Espai de psicologia Infantil, l’Espai de Dansa Moviment Teràpia i l’Espai de Teràpia Familiar.

En l’espai de Psicologia Infantil, atenem a infants i joves pel que fa a la prevenció, detecció, diagnòstic i tractament. Potenciem al màxim les capacitats de l’infant i adeqüem el seu entorn a les seves necessitats, de tal manera que li permeti assolir el màxim de benestar i un òptim desenvolupament.

En l’espai de Dansa Moviment Teràpia es combinen aspectes creatius i expressius per tal d’establir una connexió entre les experiències emocionals, les corporals i les psíquiques. Amb aquest tipus de teràpia es desenvolupen i potencien especialment aspectes com: la comunicació (verbal i no verbal), la interrelació, la imatge corporal, l’autoestima, la simbolització o els processos cognitius.

La DMT pot ser un suport important a aquelles persones amb dificultats per expressar-se a nivell verbal, amb trastorns emocionals, relacionals, conductuals, o amb retards cognitius, motrius o deficiències físiques o sensorials; ja que a través del cos, el moviment, el joc, la música i la relació terapèutica, es poden trobar nous llenguatges i formes de comunicar-se.

El treball pot ser individual o grupal, segons les característiques, moment i circumstàncies pròpies de la persona que ha de rebre el tractament.

En l’espai de Teràpia Familiar i de Parella, es treballa amb tot els sistema familiar o part del mateix. De vegades una dificultat en l’etapa infantil i juvenil pot resoldre’s treballant sols amb els pares o també paral·lelament amb ells.

L’espai de teràpia infantil i juvenil és un espai d’ajuda, suport i acompanyament a nens i joves amb dificultats personals, emocionals, relacionals, educatives o psicològiques.